logo kop

Informatie over de Twentse Ven’n loop:

De Twentse Ven'n Loop is natuurloop/trailloop die zonder tijdwaarneming wordt gelopen. Geniet van de prachtige omgeving en de uitdagende parcours.


Afstanden en parcours:
Het parcours, dat nagenoeg asfaltvrij is, voert de lopers door het prachtige Natuurgebied “Het Witte Veen”. Er is keus uit drie afstanden, 4,8 - 10,3 of 16,2 kilometer, Het zijn drie aaneengesloten rondes. Het begin- en eindpunt van iedere ronde is “De Meene”.

Van twee rondes is een filmpje gemaakt dat een impressie geeft van de routes met een aantal sfeerfoto's. De filmpjes staan op Youtube, klik op ronde 1 of ronde 2 om de filmpjes te bekijken.

Parcours van de rondes klik hier.


Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld bedraagt 9 euro per afstand. Er kan alleen contant betaald worden..


Verzorging:

Er is één centrale verzorgingspost ingericht bij “de Meene”, met water, cola en banaan. Lopers op de 10,3 km komen na 4,8 km langs de centrale verzorgingspost. Lopers op de 16,2 km komen zowel na 4,8 als 10,3 km langs deze verzorgingspost.


Inschrijven:
Via menu inschrijven kan je je inschrijven voor de Twentse Ven’n Loop.


Datum, tijd en locatie:
Datum: Zondag 11 februari 2024.

Tijd: De start van alle afstanden is om 10.30 uur.

Locatie: "De Meene", tevens sponsor!!
Markslagweg 6
7481 RE Buurse.
GPS coördinaten RD 255685 462095.
Routebeschrijving naar de " De Meene".


Ontvangst:
Graag melden en betalen bij binnenkomst. 


Kleed- en douche ruimte:
"De Meene" beschikt over omkleedruimtes en douches.  


Na afloop:
Na afloop staat er voor elke loper een heerlijke kop soep klaar als dank voor je deelname. Natuurlijk zijn we ook nieuwsgierig naar jullie reacties!


Het onderstaande reglement is van toepassing:
1. De deelnemers verklaren zich bekend met en houden zich aan het reglement.
2. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie op te volgen.
3. Het reglement is eveneens van toepassing op de door de organisatie ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.
4. Iedere deelnemer neemt deel voor eigen risico. Rekreatie Sport Twente en de Organisatie van de Twenste Ven’n Loop aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
5. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht.
6. De organisatie van de Twentse Ven’n Loop behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele of gedeeltelijke loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.
7. Bij afgelasting door overmacht gedurende de TVL voor een gedeelte van de loop, zal geen nieuwe datum vastgesteld worden. Tevens zal er geen restitutie plaats vinden van inschrijfgeld.
8. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
9. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een databestand. Deelnemers die hiertegen schriftelijk bezwaar maken, worden niet in het databestand opgenomen.
10. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Twentse Ven’n Loop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de Twentse Ven’n Loop.